Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Miejski ZNP w Nowym Sączu

Strona główna

INFORMACJA

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Nowym Sączu zawieszamy do odwołania działanie stacjonarne biura ZNP w Nowym Sączu.

Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

E-mail: nowysacz@znp.edu.pl

Prezes Anna Lorek – 603 173 840

Wiceprezes Małgorzata Janczy – 603 386 147

Wiceprezes Beata Studzińska – Oracz – 501 730 371

 

W dniach 1-17 sierpnia Prezes Anna Lorek oraz wiceprezes Małgorzata Janczy są na urlopie. Prosimy o kontakt z wiceprezes Beatą Studzińską.

 

     Życzymy wszystkim spokojnych i radosnych wakacji.

„Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest”

Chcesz mieć wpływ na zmianę rzeczywistości w polskiej edukacji oraz Twoim miejscu pracy, doskonalić swoje umiejętności, rozwijać pasje oraz zainteresowania , dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą?

Zostań członkiem ZNP!

Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty miasta Nowy Sącz.

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce.
ZNP w swoich szeregach zrzesza osoby zatrudnione w szkołach i placówkach oświaty, w szkołach wyższych i instytucjach naukowych, a także w organach rządowej i samorządowej administracji oświatowej.

Wstępując do związku zyskujesz:

Ochronę prawną:

 • Prawo do bezpłatnego (na podstawie legitymacji związkowej) poradnictwa prawnego oraz pomocy prawnej,
 • Możliwość korzystania z pełnomocnika w sprawach sądowych,
 • Prawo do obrońcy w postępowaniu toczącym się przed Komisją Dyscyplinarną,
 • Możliwość korzystania z interwencji związkowej w przypadku konfliktu na tle stosunku pracy, oceny pracy,
 • Udział przedstawiciela Zarządu Oddziału ZNP w składzie Komisji Kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w awansie zawodowym,
 • Pomoc w przypadku zamiaru zwolnienia z pracy lub zmiany warunków pracy i płacy członka związku.

Pomoc materialną:

 • Zasiłki statutowe (wymagany roczny staż związkowy):
  – z tytułu urodzenia dziecka,
  – z tytułu zgonu członka rodziny,
  – z tytułu śmierci członka związku,
 • Zapomogi losowe,
 • Pomoc rzeczową.

Inne uprawnienia:

 • Zniżki na pobyt w ośrodkach wypoczynkowych ZNP,
 • Zniżki w wybranych biurach podróży (Maxim, Logostour, Arion, Globtramp),
 • Możliwość udziału z zawodach sportowych,
 • Wyjazdy na wycieczki, zniżki na bilety i wiele innych.