Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Miejski ZNP w Nowym Sączu

Strona główna

„Niechaj łączą się rozbici, bo w jedności siła jest”

Chcesz mieć wpływ na zmianę rzeczywistości w polskiej edukacji oraz Twoim miejscu pracy, doskonalić swoje umiejętności, rozwijać pasje oraz zainteresowania , dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą?

Zostań członkiem ZNP!

Zapraszamy wszystkich pracowników oświaty miasta Nowy Sącz.

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, powstałym w 1905 roku.
W całości utrzymujemy się ze składek członkowskich, które wynoszą 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

CO OFERUJEMY?

Ochronę prawną:

 • Prawo do bezpłatnego (na podstawie legitymacji związkowej) poradnictwa prawnego oraz pomocy prawnej,
 • Możliwość korzystania z pełnomocnika w sprawach sądowych,
 • Prawo do obrońcy w postępowaniu toczącym się przed Komisją Dyscyplinarną,
 • Możliwość korzystania z interwencji związkowej w przypadku konfliktu na tle stosunku pracy, oceny pracy,
 • Udział przedstawiciela Zarządu Oddziału ZNP w składzie Komisji Kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w awansie zawodowym,
 • Pomoc w przypadku zamiaru zwolnienia z pracy lub zmiany warunków pracy i płacy członka związku.

Pomoc materialną:

 • Zasiłki statutowe (wymagany roczny staż związkowy):
  – z tytułu urodzenia dziecka,
  – z tytułu zgonu członka rodziny,
  – z tytułu śmierci członka związku,
 • Zapomogi losowe,
 • Pomoc rzeczową.

Inne uprawnienia:

 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • 15% zniżki dla każdego członka Związku na pobyt w obiektach wypoczynkowych oraz sanatoriach ZNP,
 • Bezpłatny, szeroki pakiet Office 365 w przypadku założenia poczty w domenie znp.edu.pl,
 • Dostęp do aplikacji mobilnej ZNP,
 • Możliwość udziału z zawodach sportowych,
 • Wyjazdy na wycieczki, zniżki na bilety i wiele innych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

 • Organizujemy darmowe szkolenia dla członków Związku,
 • Bierzemy udział w manifestacjach, pikietach, strajkach,
 • Reprezentujemy członków Związku w rozmowach z dyrektorami,
 • Bronimy członków Związku przez zwolnieniami,
 • Piszemy opinie do aktów prawnych JST dotyczących oświaty,
 • Uzgadniamy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy ZFŚS,
 • Nadzorujemy wydawanie środków z ZFŚS,
 • Opiniujemy arkusze organizacyjne szkół,
 • Piszemy opinie do oceny pracy dyrektorów szkół,
 • Pracujemy w komisjach wyłaniających dyrektorów szkół, komisjach powołanych do przydzielania nagród, komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego,
 • Reprezentujemy nauczycieli podczas uroczystości państwowych,
 • Na bieżąco prowadzimy biuro wykonując prace administracyjne,
 • Dbamy o godność zawodu nauczyciela.

Skontaktuj się z nami!

Oddział Miejski w Nowym Sączu

ul. Narutowicza 2, 33-300 Nowy Sącz

tel. (18) 443 89 35 e-mail: [email protected]