Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Miejski ZNP w Nowym Sączu

Nasze władze

ODDZIAŁ MIEJSKI ZNP W NOWYM SĄCZU

prezes – Anna Lorek

wiceprezesi:

  • Małgorzata Janczy
  • Beata Studzińska-Oracz